Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-04-2018 godz. 17:35:06

Poprawka 6

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 22 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 2 0 0 4