Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 16-04-2018 godz. 17:32:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 53 0 1 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 1 22 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 1 1 0 4