Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-04-2018 godz. 17:27:56

Poprawka 10

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 22 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 2 0 0 4