Narzędzia:

Dnia 13-04-2018 godz. 15:32:06

Za: 10 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 87
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 3 0 3 0 60
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 10 10 0 0 21
Senatorowie niezrzeszeni 6 0 0 0 0 6