Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Dnia 15-03-2018 godz. 21:55:43

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 48 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 48 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 0 22 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 0 2 0 3