Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Dnia 15-03-2018 godz. 21:55:23

Poprawka 4

Za: 24 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 0 49 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 1 1 0 3