Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Dnia 15-03-2018 godz. 21:54:37

Poprawka 1

Za: 60 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27