Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Dnia 15-03-2018 godz. 21:47:22

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 22 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 5 1 1 0 0 4