Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 15-03-2018 godz. 21:46:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 50 0 1 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 3 20 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 1 1 0 3