Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

Dnia 15-03-2018 godz. 21:42:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 20 0 4 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3