Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-03-2018 godz. 21:41:57

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 74 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 20