Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-03-2018 godz. 21:38:11

Poprawka 2

Za: 20 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 1 50 2 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 19 7 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 0 2 0 3