Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-03-2018 godz. 21:33:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 25 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3