Narzędzia:

Ustawa o kosztach komorniczych

Dnia 15-03-2018 godz. 21:32:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 50 4 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 10 0 16 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 1 0 1 3