Narzędzia:

Ustawa o komornikach sądowych

Dnia 15-03-2018 godz. 21:30:34

Poprawka 19

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 26 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 1 1 0 3