Narzędzia:

Ustawa o komornikach sądowych

Dnia 15-03-2018 godz. 21:26:38

Poprawka 3

Za: 30 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 2 51 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 26 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3