Narzędzia:

Ustawa o komornikach sądowych

Dnia 15-03-2018 godz. 21:26:19

Poprawka 2

Za: 26 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 0 53 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 24 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3