Narzędzia:

Dnia 15-03-2018 godz. 11:35:10

Za: 43 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 43 43 0 0 21
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 15 0 15 0 16
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 0 2 0 3