Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin

Dnia 15-03-2018 godz. 09:15:08

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 39
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 40 39 0 1 24
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 20 20 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 5 1 1 0 0 4