Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Dnia 15-03-2018 godz. 21:10:58

Poprawka 17

Za: 27 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 1 52 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 24 2 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3