Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Dnia 14-03-2018 godz. 15:36:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 25