Narzędzia:

Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

Dnia 08-03-2018 godz. 14:51:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 0 20 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 5 3 1 2 0 2