Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dnia 08-03-2018 godz. 14:46:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 59 59 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 0 24 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 2 2 0 1