Narzędzia:

Dnia 07-03-2018 godz. 13:21:05

Za: 53 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 0 21 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 5 3 2 1 0 2