Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Dnia 15-02-2018 godz. 17:13:37

Poprawka 5

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 52 52 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 25 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 4 2 2 0 0 2