Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Dnia 15-02-2018 godz. 17:12:35

Poprawka 2

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 53 1 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 24 1 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 2 0 1 1