Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Dnia 15-02-2018 godz. 17:12:00

Poprawka 1, 3

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 54 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 24 0 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1