Narzędzia:

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Dnia 15-02-2018 godz. 17:09:34

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 52 0 52 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 23 1 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 2 1 1 0 2