Narzędzia:

Ustawa o Straży Marszałkowskiej

Dnia 15-02-2018 godz. 17:07:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 53 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 0 25 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 1 1 1 1