Narzędzia:

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:38:49

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 2 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 0 54 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 2 20 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 0 3 0 1