Narzędzia:

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 15-02-2018 godz. 16:58:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 54 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 13 0 11 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1