Narzędzia:

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 15-02-2018 godz. 16:58:29

Poprawka 2

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 53 53 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 24 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1