Narzędzia:

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Dnia 15-02-2018 godz. 16:56:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 53 53 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 10 0 14 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 2 0 1 1