Narzędzia:

Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:52:59

Poprawka 24

Za: 27 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 2 52 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 2 0 1 1