Narzędzia:

Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:49:52

Poprawka 6

Za: 26 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 0 54 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 23 1 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1