Narzędzia:

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:45:05

Poprawka 18

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 53 1 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 24 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1