Narzędzia:

Dnia 31-01-2018 godz. 22:35:23

Za: 49 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 37
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 48 48 0 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 12 0 12 0 19
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 1 1 1 1