Narzędzia:

Dnia 31-01-2018 godz. 19:51:48

Za: 51 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 47
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 50 50 0 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 1 0 1 0 30
Senatorowie niezrzeszeni 4 2 1 0 1 2