Narzędzia:

Dnia 31-01-2018 godz. 16:33:25

Za: 54 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 53 52 0 1 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 0 23 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 4 4 2 2 0 0