Narzędzia:

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dnia 19-01-2018 godz. 14:37:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 61 60 0 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 27 0 27 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1