Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2018

Dnia 19-01-2018 godz. 14:34:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 60 60 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 0 24 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1