Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-01-2018 godz. 14:46:58

Poprawka 3, 29

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 60 60 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 27 1 26 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1