Narzędzia:

Dnia 19-01-2018 godz. 10:05:39

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 63 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 13