Narzędzia:

Dnia 14-12-2017 godz. 12:51:00

Za: 18 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 0 58 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 20 18 0 2 11
Senatorowie niezrzeszeni 5 0 0 0 0 5