Narzędzia:

Dnia 20-12-2017 godz. 17:02:14

Za: 18 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 36
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 46 0 46 0 20
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 17 17 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2