Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Dnia 20-12-2017 godz. 12:06:36

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 69 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 52 52 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 17 17 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3