Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej

Dnia 15-12-2017 godz. 10:24:06

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 15 15 0 0 16
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 4 0 0 1