Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego

Dnia 15-12-2017 godz. 10:02:03

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 17 17 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 4 0 0 1