Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-12-2017 godz. 21:35:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 20 4 16 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 3 1 0 1