Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dnia 15-12-2017 godz. 21:33:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 43 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 41 2 12 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 0 24 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 2 2 0 1